• 13 elementler, 46 ygtyýarnamalary

 • gomymobiBSB 2023
 • Domenler bilen web sahypasy we dükan gurluşykçysy

  $299 $19,199

  Domenler, Element Builder, Paypal, Zolak, Authorize.net, iyzico (iyzipay), RTL, Söhbet, Mahabat Ulgamy, Köp Domenler, Satuw çözgütleri, Birnäçe walýuta, Sosial giriş, reCAPTCHA, Ulanyjy surnallary, Saýtsyz dükan & Domenler.

 • VipMag
 • Güýçli habarlar skripti, abuna ýazylan VIP blog programma üpjünçiligi we Magazineurnal platformasy

  $39 $5,999

  VipMag gaty güýçli köp maksatly habarlar, blog we magazineurnal ssenarisi. SEO optimallaşdyrylan arassa, täsirli ykjam we ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen tamamlanan habar saýty, blog ýa-da magazineurnal portalyny çalt gurnamaga mümkinçilik berýär.

 • NameLiz
 • Marka iş ady generatory

  $69 $8,399

  NameLiz, gaty güýçli at funksiýalary we çözgütleri bilen tamamlanan domen ady generatoryny çalt gurnamaga mümkinçilik berýän gaty ajaýyp PHP skriptidir. Ulanyjylaryňyz bu mugt guraly öz kärhanalary üçin çäksiz at ideýalaryny döretmek üçin ulanyp bilerler.

 • DingPost
 • Sosial awto posting we bir platformada awtoulag marketing çözgütleri

  $19 $3,599

  DingPost, sosial ulgamda onlaýn işewürlik üçin platforma gurmak üçin umumy host ýa-da VPS / serwerde öz hostyňyzda ýerleşdirip boljak skriptdir. DingPost, müşderileriňize öz iş / kompaniýa saýtlaryny köp sosial kanallarda bir ýerde çap etmäge we hödürlemäge mümkinçilik berýän ösen awtomatlaşdyrylan platforma..

 • ePubFan
 • Onlaýn ePub ýasaýjy, kompozitor we dolandyryjy

  $149

  “ePubFan” öz hostyňyzda işleýän web esasly programma bolup, gelýänleriňize ePub elektron kitaplaryny onlaýn döredip, redaktirläp, düzüp we dolandyryp biler. ePubFan gelýänlere onlaýn ePub kitaplaryny döretmäge kömek edýär, soňra islendik döwrebap enjamda okamak üçin göçürip alýar: iPad, iPhone, Kindle, Paperwhite, Nook, Oasis, Kobo, Voyage, Boox we ş.m..

 • iHoldCoin
 • “Cryptocurrency Portfolio”, dolandyryjy we yzarlaýjy

  $149

  iHoldCoin, öz öýüňizde işleýän, cryptocurrency portfelini web esasly, ulanyjylara ähli kripto teňňelerini we belliklerini bir ýerde dolandyrmaga we yzarlamaga mümkinçilik berýär..

 • inOneSec
 • Bir sekuntda ajaýyp faktlar we statistika

  $19 $3,599

  Bir sekunt platformadaky ajaýyp faktlar we statistika, bir sekuntda bolup geçýän ähli ajaýyp, geň galdyryjy faktlary we statistikalary görkezmek üçin web sahypasyny döretmek üçin öz öý eýesiniňize göçürip alyp bolýan skriptdir..

 • Like2Reveal
 • Facebook Mazmuny açmagy halaýar

  $12 $399

  Like2Reveal bilen, islendik PHP esasly web sahypasyna, islendik Wordpress mowzugyna (ýa-da ähli mowzuklara), islendik Joomla şablonyna (ýa-da ähli şablonlara), PHP esasly platformalara: phpBB, Drupal, SMF-de ýüzýän mazmun bloklaýjysyny aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz. , Opencart, Magento, Zencart, vBulletin, Xenforo bary-ýogy 1 sözlemi öz içine alýar.

 • zConfirm
 • Elegant Modal JavaScript tassyklaýar ()

  $6 $699

  zConfirm, JavaScript tassyklamak () usulyny has owadanlaşdyrmaga mümkinçilik berýän jQuery skriptidir we zerur çeşmeleri awtomatiki usulda öz içine alýar; gurmak gaty aňsat.

 • pTemplate
 • Aýry-aýry PHP kody-HTML dizaýny

  $10 $299

  pTemplate, dörediji tarapyndan işlenip düzülen we programmalaşdyrylan PHP synpy; ýerli PHP programmalaryny, PHP web sahypasyny, uly PHP taslamalaryny has gowy, has owadan we topardaky beýlekiler tarapyndan okamak aňsat.

 • ANpopup
 • Her kim, her sahypa üçin ajaýyp habar býulleteni

  $10 $299

  ANpopup-da beýlekiler bilen deňeşdirilende köp PROS bar: açylan ýapylanda aşaky sagda gaýtadan açylýan ýüzmek düwmesi bar; bu täzeden açmak düwmesi, köp sanly animasiýa we effekt bilen gelýänleriňizi haýran galdyrmaga, açylan ýeriňizi görkezmek üçin birnäçe gezek basmaga mejbur edýär..

 • ENpaginator
 • “Elegant Navigate Paginator” hemmeler üçin, her sahypa

  $10 $99

  ENpaginator bilen, islendik PHP saýtlarynda ajaýyp, ajaýyp sahypa döredip bilersiňiz. Şeýle hem, köp sanly gurlan API funksiýalary bilen sahypanyň çykyşyna has gowy gözegçilik edip bilersiňiz.

 • AMSB
 • Ajaýyp ykjam saýt gurujy (AMSB): Diňe wersiýa

  $19 $169

  Bu ajaýyp ykjam saýt gurujy skriptini 1 minutyň içinde işlemek üçin göni ýaýlymda ýerleşdiriň.